dimarts, 16 de gener de 2018

SANT ANTONI: XERRADA DE LA SRA. MARGARITA CAULES

Per començar la jornada, la sra. Margarita Caules ens ralla d'aquesta tradició ben arrelada a l'illa de Menorca i d'algunes anècdotes sobre la seva infantesa, de com la vivia ella de petita.